Bussens venner

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Moseparken 18, 8722 Hedensted - CVR 40477403

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.1681 Konto 3231298168)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af bus til plejehjem og daghjem Løsning og Hedensted.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, fortsættes indsamlingen til næste år indtil der er penge nok.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ekstra udstyr til bussen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03984