BROVST HANDELSFORENING

15-10-2021

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 12, 9460 Brovst - CVR 88747550

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 15. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9070 Konto 4035701953)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julebelysning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04079