BRØNDBY SUPPORT

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby, CVR 19212734.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.brondbytifo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.27305) og kontooverførsel (Reg.2277 Konto 0712401435).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Brøndby Tifo's arbejde med at lave visuel opbakning (tifoer) til Brøndby IF's kampe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02795