Bramdrup Menighedsråd

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Kirkely 15, 6000 Kolding - CVR: 36734728

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til kirkeudsmykning, i forbindelse med renovering og udvidelse af Bramdrup Kirke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 19-700-01901