Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 9B, st., 1900 Frederiksberg C

CVR: 29659060

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.brahmakumaris.dk), mails og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.138439) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 3524256)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål:

  1. at uddanne samfundsborgere i den filosofi og lære, som Brahma Kumar-is World Spiritual University (BKWSU) med hjemsted i Mount Abu, Rajasthan, Indien, repræsenterer for herigennem at fremme udøvelsen af Raja Yoga.
  2. at fremme og opmuntre til åndelig indsigt gennem at sprede og undervise i BKWSU's filosofi og lære samt Raja Yoga meditation.
  3. at etablere afdelinger af BKWSU.
  4. at fremme og opmuntre til et højere niveau af praktiske og åndelige kundskaber i den private livssfære, i det offentlige og inden for forretningslivet.
  5. at fremme og opmuntre til verdensfred og enhed mellem alle nationer, religioner og individer, uanset race, farve, tro, sprog og nationalitet.
  6. at fremme og opmuntre til åndelig forståelse, udvikling og harmoni gen-nem uddannelse og udvikling af de latente færdigheder og kvaliteter i mennesket.
  7. at deltage i åndelige, religiøse, uddannelsesmæssige, filosofiske, velgørende, kulturelle og sociale institutioners og organisationers arbejde verden over.
  8. At være forpligtet på at følge den overordnede organisations retningslinjer vedr. logo mv. jf. Charter of Association on International Function of the Brahma Kumaris 26. Oktober 2013.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02735