Brændesgårdshaven ApS

21-05-2021

Kontaktoplysninger

Højevejen 4, 3740 Svaneke, CVR 37067733

Indsamlingsperiode

Fra den 21. maj 2020 til den 20. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.brændegårdshaven.com) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 819280) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Brændesgårdshaven ApS herunder foder og forhold til dyrene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02440