BORGERVENNENS SOCIALE FOND

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Fortunstræde 1, 1065 København K - CVR 11620183

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved indbydelse til Henrik Larsens 40års jubilæum i A.P. Møller – Mærsk A/S.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2045 Konto 9022892859)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørende arbejde i Borgervenners Sociale Fond.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til projekt er og organisationer uden for Borgervenners medlemsskare.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03483