Boldklubben Frem ApS

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV - CVR 42027839

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bkfrem.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 523281) og kontooverførsel (Reg. 5334 Konto 0242399)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af fodboldklubben og dets varige sociale arbejde

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03356