Børnenes Potentialer

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Børnenes Potentialer, Gedevasevej 15, 3520 Farum

CVR. 40894136

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay Nr. 808587).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn med særlige udfordringer, handicaps og hjerneskader. Herunder motorisk kognitiv og sensorisk træning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02460