Børnehuset Siv

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Alfred Sørensensvej 4, 3520 Farum - CVR 20956372

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bhsiv.dk), sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.91644) og kontooverførsel (Reg.6302 Konto 0002664834)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplevelser og aktiviteter for Børnhuset Siv's brugere, som er alvorligt syge børne og deres familier.
Dertil anvendes midlerne i nogen grad til indkøb af materialer, vedligeholdelse, drift og oplysning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04015