Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner

18-08-2021

Kontaktoplysninger

Årupvej 5, 9600 Aars. CVR 30415124.

Indsamlingsperiode

Fra den 19. august 2020 til den 18. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bornogsorg.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.96670) og konto-overførsel (reg. 9174 konto 4130205955).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner. Herunder til at hjælpe børn og unge i sorg.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, doneres midlerne til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02580