Bindeballe Stations Venner

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bindeballevej 83, 7183 Randbøl – CVR 33809026

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.455827) og kontooverførsel. (Reg. 9712 Konto 0003405575)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Renovering og bevarelse af togmateriel og effekter på Bindeballe Station samt vedligeholdelse af plancheudstilling om stationens historie.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02981