Bike4Kids

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Strandvejen 126, 2900 Hellerup - CVR: 39848635

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.bike4kids.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Bike4Kids, hvor foreningens formål er at fremme vilkårene for sygdomsramte børn i Danmark.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller formålet ikke kan opfyldes skal de overskydende midler doneres til SMILfonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02304