Bevar Det Danske Folk

11-08-2021

Kontaktoplysninger

Søndergade 40, 8840 Rødkærsbro

Indsamlingsperiode

Fra den 12. august 2020 til den 11. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13083487)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til:

  • Økonomisk støtte til politiske partier, enkeltpersoner og organisationer, der arbejder for bevarelsen af Det Danske Folk.
  • Foretagelse af enhver lovlig handling, der skaber indtægter til foreningen.
  • Informering af medlemmer og offentligheden om truslen mod bevarelsen af Det Danske Folk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02646