Betlehemskirken

30-07-2021

Kontaktoplysninger

Laurbærvænget 112, 8310 Tranbjerg J - CVR 39759810

Indsamlingsperiode

Fra den 23. marts 2021 til den 30. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.betlehemskirken.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.98138) og kontooverførsel (Reg. 7260 Konto 1064420)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nyt lyd- og medieudstyr til Betlehemskirken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03444