Barnets Stemme

13-08-2021

Kontaktoplysninger

Hack Kampmanns Plads 3, 2. tv., 8000 Aarhus C

www.barnets-stemme.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 14. august 2020 til den 13. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.barnets-stemme.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 994239) og kontooverførsel (Reg. 8117 Konto 1027284).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at yde støtte til og arbejde for anbragte børns relationer, rettigheder og vilkår. Fx  til etablering og uddannelse af et netværk af frivillige, som tilknyttes anbragte børn under anbringelsen mhp. at skabe gode sociale relationer til børnene samt at være uvildige og neutrale bisiddere for anbragte børn, samt gode oplevelser til anbragte børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger 

J.nr. 20-700-02654