AXIS

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C – CVR 18889595

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved event samt via hjemmeside/donationsmodul (www.axisngo.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg.5379 Konto 0242128)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingsorganisationen CE-PROMUP i Villa el Salvador, Lima, Peru.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03040