AWE Center Nairobi Kenya

28-07-2021

Kontaktoplysninger

Jernaldermarken 9, 4000 Roskilde – CVR 28306261.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. juli 2020 2020 til den 28. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5396 Konto 0000251122).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte forebyggelsen af AIDS og behandling af AIDS ofre i Kenya, støtte enker i Nairobi og omkring Kenya. Støtte Kenyas kaffelandmænd og fattige familier gennem salg af Kenya kaffe og støtte sundhed og bedre miljø for de fattige i Kanya.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00174