Association for relational practices and embodied leadership

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ryesgade 15, kl., 2200 København N - CVR 41905395

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kickstarter.com) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13196214)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart og udvikling af et nyt center i København – Relational Spaces.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne tilbageføres til giverne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03445