Askovfonden

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Struenseegade 9, 2200 København N – CVR 55627312

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.askovfonden.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.156868) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 0004260438)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes fordel for udsatte mennesker. Herunder Askov-fondens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03034