Arena Film ApS

26-09-2021

Kontaktoplysninger

Frederikslundsvej 4, 2840 Holte, CVR 36690623.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. oktober 2020 til den 26. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ikanikkeslaaosihjel.dk) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0400 Konto 4025878464).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af Musical i forbindelse med Danmarks fejring af Christianias 50års fødselsdag, premiere september 2021.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til virksomhedseksterne omkostninger, der er blevet afholdt i forbindelse med projektets udvikling af ide, manuskript og rettighedssikring.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal bidragsyderne blive refunderet pro rata med de midler, der ikke er anvendt til dækning af virksomhedseksterne omkostninger og interne lønomkostninger afholdt i forbindelse med projektets udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den26. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02800