Animal Rescue Denmark

09-01-2021

Kontaktoplysninger

Kragevej 15, 9270 Klarup, CVR 40965157

Indsamlingsperiode

Fra den 10. januar 2020 til den 9. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel og mobilepay (434426)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe rumænske gadehunde til et bedre og mere trygt liv. Herunder foder og dyrelægeregninger i Rumænien.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, doneres midlerne til en anden forening med samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02121