Angstforeningen

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg - CVR 26401739

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, AngstAvisen (medlemsblad) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.696000) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 0060049424)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for varetagelse af mennesker med angsts interesser gennem viden, forebyggelse, rammevilkår, rådgivning mv. jf. foreningens formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03833