Amma-Danmark (Sri Mata Amritanandamayi Devi)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vesborgvej 15, 8240 Risskov - CVR 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.amma-danmark.dk, www.globalgivning.org, www.da.embracingtheworld.org), online indsamlingsplatform og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 88258) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1738915)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes som sikring til gennemførelse af besøg af Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) næste besøg i Danmark.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Ammas næste besøg i Danmark. Såfremt formålet ikke kan opfyldes skal de indsamlede midler doneres til Embracing The World.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03285