Amma-Danmark - (M.A. Maths velgørende aktiviteter)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vesborgvej 15, 8240 Risskov - CVR 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amma-danmark.dk, www.globalgivning.org, www.da.embracingtheworld.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 74114) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1129065)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at fremme og støtte M.A.Maths aktiviteter.
Bygning og drift af hospitaler, børnehjem, hospices og plejehjem. Samt hjælp til beboelse og bistand til hjemløse og ofre for naturkatastrofer. Uddeling af pensioner til fattige enker og uddeling af gratis mad til fattige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03287