Alle Dyrs Ret

14-05-2021

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 11A, 1., 1620 København V, cvr. nr. 32619274

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2020 til den 14. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alledyrsret.dk), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.68135) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for herreløse dyr. Herunder dyrlægeregninger, foder og kørsel efter herreløse dyr. Alle udgifter forbundet med hjælp til herreløse dyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02514