Al-Ayn Almennyttig Fond

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Rovsingsgade 88, 2200 København N – CVR 39753553

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alayn.dk), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.566227)  og konto-overførsel (Reg.5327 Konto 0245668)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens arbejde mod fattigdom, økonomisk nød og sygdom hos forældreløse børn i Irak. Herunder adgang til psykologisk hjælp, medicinsk behandling, uddannelsesstøtte, personlig udvikling, erhvervsuddannelse og eventuelt bolig.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02941