AIF-Silkeborg

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bindslevs Plads 12, 8600 Silkeborg - CVR 40001999

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.aif-silkeborg.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5347 Konto 0249260)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fagforeningen WAC-MAAN i Israel med uddannelse og organisering. WAC-MAAN hjælper fortrinsvist palæstinensiske arbejdere i Israel og i bosættelserne på Vestbredden. WAC-MAAN laver traditionelt fagforeningsarbejde og har møderet for den israelske arbejdsret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03916