African Afforestation Association

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Smedevejen 5, 5970 Ærøskøbing

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingsprojekter med træbeplantning i Afrika, som understøtter udvikling i lokale samfund og som samtidig er klimamæssigt bæredygtigt, idet de på sigt kan nedbringe CO2-udslip.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til andet social velgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02390