ADDA - AGRICULTURAL DEVELOPMENT DENMARK ASIA

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C - CVR 19527433

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.adda.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.70636) og kontooverførsel (Reg.9324 Konto 3245623703)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for materialer til risbanker, brønde, broer, vandkanaler og små veje i Cambodia og Vietnam.

Indsamlingsområde

Landdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04144