Århus Y's Men's Club Nordstjernen

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Ørnehøjen 9, 8520 Lystrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ymen-nordstjernen.dk) samt salg af julemærker.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for værestedet Det Blå Sted i Aarhus og Julemærkehjemmene, Danske Hospitalsklovne ved Aarhus Universitetshospital og børne- og ungdomsarbejde samt til almenvelgørende og almennyttige formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02389