Aarhus Vineyard

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Møllevangs Allé 150, 8200 Aarhus N

www.aarhusvineyard.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul(www.aarhusvineyard.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af kirken Aarhus Vineyard.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02787