ÅRHUS VALGMENIGHED

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj - CVR 14111638

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. aarhusvalgmenighed.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.52998, 68133, 602900, 369988 og kontooverførsel (Reg.0891 Konto 0001007224)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Drift af Aarhus Valgmenighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03972