A Step For Humanity

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Østerby Alle 8, 2630 Taastrup - CVR 39825945

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.50737120)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vinter kampagne, Ramadan kampagne, opbygning af brønde, lægeklinikker og børnehjem. Heriblandt nødpakker og sponsorordninger for fattige familier og forældreløse.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til nødhjælpspakker.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til samme formål i andet land.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til særskilte projekter med samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03275