A Step For Humanity

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Østerby Alle 8, 2630 Taastrup

CVR 39825945

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Snapchat, Instagram) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af et skole/børnehjem i Afghanistan samt inventar/remedier hertil.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til fordel for forældreløse børn, så de kan komme i skole. Herunder indkøb af tøj, sko og skoleremedier.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til redskaber til skole/børnehjemmet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02227