www.tinas-gadeborn.dk

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Søbakken 30, 3450 Allerød - CVR 40133399

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tinas-gadeborn.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0400 konto 4023969500).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for gadebørn på Filippinerne, herunder medicin, mad, møbler, tøj etc.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03460