Watoto Skoleprojekt

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Strandvejen 352, 2980 Kokkedal, CVR 38815482

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for unge af fattige familier i Bukavu i Conge. Herunder betaling for skole, sygeforsikring og hygiejne forhold.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til samme formål efterfølgende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02554