Viomis

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Viomis, Griffenfeldsgade 4, 2200 København N

CVR. 33789955

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Nødhjælp til internt fordrevne flygtninge. Herunder vandbrønde, huse, Qurban (får), ramadan, akutte madkasser, ambulancer, afsendelse af containere med tøj, handicap/hospitals udstyr medicin, tæpper.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til nødhjælp, mad, medicin, varmeapparater, huse, ambulance i krise områder samt afsendelse af containere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02252