VILLA SOCIAL

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Gammel Strand 44, 1202 København K, CVR 40811796

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.villasocial.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte og anbragte børn og unge samt til foreningens administrations og transportomkostninger og generelle drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02229