Vig Fremtidens familieby

12-07-2020

Kontaktoplysninger

Sejstrupvej 2, 4560 Vig, CVR 36261897

http://www.vig-fremtidensfamilieby.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2020 til den 12. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ticketmaster.dk) & sociale medier (Facebook),

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 807758).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække omkostninger der sikre Vig Festivals overlevelse fremover, samt til at afholde virtuelt Vig Festival i 2020.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02425