Viborg Trail Arena

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Viborg Trail Arena, Skottenborg 12, 8800 Viborg

CVR nr. 36836474

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til materialer, maskinleje, forplejning og vedligehold af MTB spor i og omkring Viborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02278