Vi-gør.dk

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Granskoven 123, 2600 Glostrup, cvr. nr. 35195637.

www.vi-gør.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 57995) og kontooverførsel (Reg. Nr. 0523. konto nr. 224353).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til udsatte børnefamilier ved bl.a. at afholde juleaften, samt at hjælpe hjemløse med mad, tøj mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02520