Veteranfonden

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Teglgårdsvej 38, 2920 Charlottenlund

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.veteranfonden.dk, www.engagefestival.dk), online indsamlingsplat-form (Gofundme) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 474930) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for musik arrangementet Engage 2020 i Skive og København.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Samme arrangements år 2021.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02477