Verdens Børns Velfærdsorganisation

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Godsbanevej 7, 7400 Herning - CVR 32871240.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vbvo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28551) og konto-overførsel (Reg 9570 Konto 12441525).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhedsprojekter for socialt udsatte børn i verden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00198