Vain Dane Athletic ApS

30-11-2020

Kontaktoplysninger

Marthavænget 22, 5270 Odense N – CVR 38476297

Indsamlingsperiode

Fra den 12. oktober 2020 til den 30. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6880 Konto 0001106185)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Vain Dane Athletics projekt i Indien.

Herunder til 3 måneders uddannelse af kvinderne der skal sy, løn til Master Tailoren som skal undervise, omkostningerne forbundet med fragt af materialer, mønsterudvikling, sample produktion, hjemmeside og rejseomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02853