Ulvefrit Danmark

27-04-2020

Kontaktoplysninger

Torstedvej 25, 6973 Ørnhøj  

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2020 til den 27. april 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.ulvefritdanmark.dk), online indsamlingsplat-form (Caremaker) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til indkøb af gave, medalje, gavecheck til Mourits Troldtoft. Som belønning for at skyde en ulv, til at forsøde hans liv samt til dækning for foreningens udgifter til indsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. oktober 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger:

J.nr. 20-700-02142