Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People, Kildebrogårdsvej 11, 4622 Havdrup

CVR. 79075914

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.uff.dk), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter i Zimbabwe & Guinea-Bissau der arbejder i forhold FNs 2030 mål om at afskaffe fattigdom. Det er sundheds-, uddannelses- og landbrugsprojekter, samt nødhjælp i særlige tilfælde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02261