Ubumi Prisons Initiative

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hovedgaden 8, 3460 Birkerød

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ubumi.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at forbedre forholdene for særligt udsatte fanger i afrikanske fængsler. Hjælpen er særligt rettet mod alvorligt syge indsatte og børn under 4 år, som følger deres mødre i fængsel. Projektet har til formål, at forbedre deres sundheds- og udviklingsmæssige situation, redde liv og styrke de indsattes kompetencer til at klare sig, når de løslades.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02182