Trampolinhuset

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Thoravej 7, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.trampolinhuset.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 55895) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1768557).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Trampolinhusets drift og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02661