Tørring Gymnasium

02-10-2020

Kontaktoplysninger

Kirkevej 20, 7160 Tørring

CVR: 29550751

Indsamlingsperiode

Fra den 28. september 2020 til den 2. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår derved, at Tørring Gymnasiums elever tilbyder at udføre arbejde for venner, familie, bekendte og naboer, mod donation til formålet

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 98093) og konto-overførsel (Reg. 7030 konto 1918762).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til skoleprojekt i Zambia (Northern star Academy).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02692